Management Information Systems - Lesson 3

 

Collaboration and Social Business - සහයෝගීත්වය සහ සමාජීය ව්‍යාපාර

සහයෝගීත්වය

සහයෝගීත්වය යනු,

එකිනෙකා හා බෙදා හදාගත්, පැහැදිලි අරමුණක් ලඟා කර ගැනීම සඳහා අන් අය සමඟ සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීමයි.

සහයෝගීත්වය මඟින් ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙනු ලබන්නේ මෙහෙයුම සාර්ථකව නිම කිරීම වෙතයි.

සහයෝගීත්වය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ව්‍යාපාර වල, සංවිධාන වල සහ ව්‍යාපාර අතරයි.

සහයෝගීත්වය, විනාඩි කීපයක් තරම් කෙටි කාලීනවද, දීර්ඝකාලීනව ද පැවතිය හැක.

සහයෝගීත්වය,
One-to-One ආකාරයට ද, One-to-Many ආකාරයටද පැවතිය හැක.

සේවා නියුක්තිකයන් ඔවුන් විසින් සෑදුණු කුඩා නිළ නොවන කණ්ඩායම් ලෙසත්, අදාළ ආයතනය විසින් සාදන ලද නිළ කණ්ඩායම් ලෙසත් සහයෝගීත්වයෙන් වැඩ කරයි.

සහයෝගීත්වය සහ කණ්ඩායමක් වශයෙන් ක්‍රියා කිරීමේ වැදගත්කම.

වැඩෙහි ස්වරූපය වෙනස් වීම.
වෘත්තීමය කර්මාන්තයේ වර්ධනය
ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ සැකැස්ම වෙනස් වීම
ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ විශය පථය වෙනස් වීම
අලුත් සොයාගැනීම් සිදුවීම.
වෘත්තියේ සහ ව්‍යාපාරයේ සංස්කෘතිය වෙනස් වීම

සමාජීය ව්‍යාපාර (Social Business)

සමාජීය ව්‍යාපාර යනු,

සමාජ මාධ්‍ය ජාල වන Facebook, Twitter සහ අභ්‍යන්තරව භාවිතා වන සමාජීය යෙදවුම් භාවිතා කර සේවා නියුක්තිකයන්, පාරිභෝගිකයන් සහ සැපයුම්කරුවන් සමඟ ගණුදෙනු කිරීම මෙලෙස හැඳින්වේ.

මෙහි අරමුණ වන්නේ ව්‍යාපාරයේ අභන්නතරයේ සහ භාහිර කණ්ඩායම් අතර ගැඹුරින් අන්තර්ක්‍රියා සිදු කිරීමයි. සමාජීය ව්‍යාපාර, තොරතුරු බෙදා ගැනීම, අලුත් දෑ සොයාගැනීම, තීරණ ගැනීම වැනි දෑ ඉක්මනින් සිදු කිරීමට මෙන්ම ඒවා වැඩිදියුණු කිරීමට යොදාගනී.

සමාජීය ව්‍යාපාර වල වැදගත්ම කරුණ වන්නේ "සංවාද" (Conversations) ය. යම් ව්‍යාපාරික සමාඟමක් ඔවුන්ගේ අදහස් හුවමාරු කරගැනීමේ සංවාද මට්ටම වැඩි කරන විට, ඔවුන් හට ඔවුන්ගේ පාරිභෝගිකයන්, සැපයුම්කරුවන් සහ සේවා නියුක්තිකයන් අතර සම්බන්ධතා වර්ධනය කරගත හැකි වේ. එමෙන්ම එවිට අදාළ ආයතනය තුළ භාවාත්මක (emotional) මැදිහත්වීම් ඉහළ යයි. සමාජීය ව්‍යාපාර සඳහා ඉතා ඉහළ මට්ටමේ විනිවිදභාවයක් පැවතිය යුතු වේ.

සමාජීය ව්‍යාපාරයන්හි භාවිතයන්

සමාජ ජාල (Social Networks) - පෞද්ගලික සහ ව්‍යාපාරික පැතිකඩ (profiles) හරහා එකිනෙකා සම්බන්ධ කිරීම

Crowdsourcing - බොහෝ පිරිසකගේ දැණුම එක්කාසු කර නව අදහස් සහ විසඳුම් ගොඩනැඟීම.

Shared Workspaces (බෙදාගත් වැඩතල) - ව්‍යාපෘති සහ කාර්යයන් එකලස් කර ගැනීම සහ එක්ව ක්‍රියා කිරීම.

Blogs and Wikis - දැණුම ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සහ වේගයෙන් දැණුම පරිශීලනය කිරීම සහ තමන්ගේ මතය සාකච්ඡා කිරීම සහ අත්දැකීම් බෙදා ගැනීම.

Social Commerce (සමාජීය වෙළඳාම්) - මිළදී ගන්නා සහ මිළදීගත් දෑ පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍ය වල අදහස් බෙදාහදා ගැනීම.

File Sharing (ගොණු බෙදාහදාගැනීම) - පින්තූර, වීඩියෝ, හඬපට සහ ලියවිලි උඩුගත කිරීම, බෙදාහදා ගැනීම සහ ඒවා පිළිබඳ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම.

සමාජීය අලෙවිකරණය/ප්‍රචාරණය (Social Marketing) - සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කර පාරිභෝගිකයන් සමඟ අදහස් හුවමාරු කරගැනීම.

Communities (සමූහයන්) - යම් කරුණක් පිළිබඳව විවෘත ඉඩක සාකච්ඡා කිරීම. ප්‍රවීණතාවයන් (expertise) බෙදාහදා ගැනීම.

සහයෝගීත්ව සහ සමාජීය ව්‍යාපාර හේතුවෙන් සැලසෙන ව්‍යාපාරික වාසි.

Productivity (ඵලදායිතාව) - ප්‍රවීණයන්ගේ දැණුම ලබාගෙන ඒ අනුසාරයෙන් ගැටළු විසඳීම වේගවත් කිරීම සහ වැරදි අවම වීම.

Quality (ගුණාත්මක බව) - වරදක් ඇත්නම්, එය නිවැරැදි කරගැනීම සඳහා ඉක්මනින් ක්‍රියා කළ හැකි වීම. සැලසුම් වල සහ නිෂ්පාදනයේදී සිදුවන ප්‍රමාද වීම් අවම වීම.

Innovation (නව්‍යකරණය) - නිෂ්පාදන, සේවා සහ පරිපාලනය පිළිබඳව නව අදහස් ඇති වීම. විවිධ වෙනස් වූ අදහස් ගැන දැනගැනීමට හැකියාව ලැබීම සහ පිරිසක් එක්ව වඩා හොඳ තීරණ ගැනීම.

Customer service (පාරිභෝගික සේවාව) - පාරිභෝගික ගැටළු සහ අර්බුද ඉක්මනින් සහ ඉහළ සාධනීයත්වයකින් නිරාකරණය කිරීමේ හැකියාව.

Financial performance (මූල්‍යමය ක්‍රියාකාරිත්වය) - ඉහත සඳහන් කළ දෑ හේතුවෙන් සහයෝගීත්වය මූලික කරගත් ව්‍යාපාරික ආයතන විශාල වශයෙන් ඔවුන්ගේ විකිණුම් ඉහළ නංවා ගැනීමටත්, ඉහළ මූල්‍යමය ක්‍රියාකාරිත්වයක් හිමි කර ගැනීමටත් සමත් වේ.

Requirements for Collaboration

 Successful collaboration requires an appropriate organizational structure and culture along with appro-priate collaboration technology.

සාම්ප්‍රදායික ව්‍යාපාර සහ සහයෝගීත්ව ව්‍යාපාර අතර වෙනස

සාම්ප්‍රදායික ව්‍යාපාර

අණ දීම මඟින් ආයතන පාලනය කරයි
පහල මට්ටමේ සේවා නියුක්තිකයන් වැඩිදුර ප්‍රශ්න කිරීම් වලින් තොරව නියෝග පිළිපැදිය යුතුය
ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වගකීමක් නොගනී
කණ්ඩායම සමඟ සහයෝගෙන් වැඩ කිරීමට හෝ කණ්ඩායමේ ඉහළ ක්‍රියාකාරිත්වය වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබා දීමක් නැත.
තිරස් සන්නිවේදනයක් නොමැති අතර සිරස් සන්නිවේදනය පමණක් ඇත.
සේවා නියුක්තිකයන් සේවයට පැමිණීම සහ සමාඟම වෙත අවශ්‍ය සේවය සැපයීම පමණක් අපේක්ෂා කෙරේ.

සහයෝගීත්ව ව්‍යාපාර

අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සම්බන්ධව ජ්‍යේෂ්ඨ කළමනාකාරවරු වග කිව යුතු වේ.
සේවා නියුක්තිකයන් ගෙන් සැදුණු කණ්ඩායම් විසින් අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ලබා ගනී.
කණ්ඩායමක් වශයෙන් කණ්ඩායමේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ත්‍යාග ලැබෙන අතර, කණ්ඩායම තුළ ක්‍රියා කරන ආකාරය අනුව පෞද්ගලිකවද ත්‍යාග හිමි වේ.
මධ්‍ය කළමණාකරුවන් ගේ වගකීම වන්නේ කණ්ඩායම් නිර්මාණය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ කාර්යය මෙහෙයවීම මෙන්ම ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය පාලනය කිරීමයි.

සහයෝගීත්ව සහ සමාජීය ව්‍යාපාර සඳහා අවශ්‍ය යෙදවුම් සහ තාක්ෂණ.

විද්‍යුත් තැපෑල සහ ක්ෂණික පණිවුඩ (Instant Messaging) සේවා.
සමාජ ජාල.
Wikis
අතත්‍ය ලෝක (Virtual Worlds)
Collaboration and Social Business Platforms (Virtual Meeting Systems)
Telepresence (Cloud collaboration services)
Google tools and Cyber lockers
- Microsoft SharePoint
- IBM Notes
- Enterprise social networking tools

The Time/Space Collaboration Tool Matrix

 Collaboration and social technologies can be classified in terms of whether they support interactions at the same or different time or place and whether these interactions are remote or colocated.  

අදාළ ආයතනයට ගැළපෙන නිවැරැදි සහයෝගීත්ව මෘදුකාංගය (Collaboration Software) තෝරාගන්නා අයුරු

* කාලය සහ ඉඩකඩ හේතුවෙන් ඔබේ ආයතනය මුහුණ දෙන සහයෝගීත්ව අභියෝග මොනවාද?

Time/space matrix එකේ ඔබේ ආයතනය පිහිටන ස්ථානය හඳුනාගන්න. එහි කවුළු එකකට වඩා වැඩි ගණනකට ඔබේ ආයතනය අයත් විය හැක.

එහි විවිධ අවස්ථා සඳහා විවිධ වූ සහයෝගීත්ව යෙදවුම් අවශ්‍ය විය හැකියි.

* Matrix එකෙහි ඔබේ ආයතනය අභියෝග වලට මුහුණ දෙන ස්ථාන සඳහා ඇත්තේ කුමන ආකාරයක විසඳුම් ද?

මෘදුකාංග නිපදවන සමාඟම් විසින් නිපදවන විවිධ මෘදුකාංග නිෂ්පාදන වල ලයිස්තුවක් සකසා ගන්න.

* ඒවායේ මිළ සහ ඒවායෙන් ඔබ ආයතනයට ලැබෙන ප්‍රයෝජන අනුව ඒවා විශ්ලේෂණය කරන්න.

මෙහිදී පුහුණු කිරීම් සඳහා වැය වන මුදල, තොරතුරු පද්ධති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා වැය වන මුදල් ආදිය සියල්ල ඇතුළත් කිරීමට පරීක්ෂාකාරී වන්න.

* එම විවිධ මෘදුකාංග නිෂ්පාදන වල ඇති ආරක්ෂක සහ අඩු ලුහුඩුකම් හඳුනාගන්න.

ඔබේ ආයතනයට අයිති වැදගත් තොරතුරු භාහිර සේවා සපයන්නන් අතට අන්තර්ජාලය හරහා පත් කිරීමට ආයතනය එකඟ ද?
වෙනත් ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විසින් මෙහෙයවන පද්ධතියකට ඔබේ ආයතනයේ වැදගත් ක්‍රියාවලීන් පැවරීමට ඔබ ආයතනය සූදානම් ද?
ඔබ මෘදුකාංග මිළට ගන්නා නිෂ්පාදකයන් මුහුණ දෙන මූල්‍යමය අවධානම් තත්ව තිබේද?
ඔවුන් ඉදිරි වසර තුනක්, පහක් වැනි කාලයක් පවතීවිද?
මෘදුකාංග සමාඟම බංකොලොත් වුවහොත්, වෙනත් ආයතනයක් වෙත මාරු වීම සඳහා කොපමන පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වේද?

* ප්‍රධාන පරිශීලකයන් වෙත ගොස් ඔවුන් මුහුණ දෙන අදාළ මෘදුකාංග ක්‍රියාවට නැංවීමේදී මතුවන දෝෂ සහ පුහුණු කිරීමේදී මතුවන දෝෂ හඳුනාගන්න. වඩා සුදුසු/ පහසු  යෙදවුම් තෝරාගන්න.

* අවශ්‍ය වන යෙදවුම් තෝරාගෙන මෘදුකාංග සමාඟම් වෙත ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම් (presentations) කිරීම සඳහා ආරාධනා කරන්න.

ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු පද්ධතිවල ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධ අයගේ භූමිකාව

තොරතුරු පද්ධති දෙපාර්තමේන්තුව - පෙර පැවති තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ සේවා ඉටු කළ ඒකකය

ක්‍රමලේඛ ශිල්පීන්, පද්ධති විශ්ලේෂකයන්

තොරතුරු පද්ධති කළමණාකාර

ප්‍රධාන තොරතුරු නිළධාරී - Chief Information officer (CIO)

ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිළධාරී - Chief Security officer (CSO, CISO)

ප්‍රධාන පෞද්ගලිකත්ව නිළධාරී - Chief privacy officer (CPO)

ප්‍රධාන දත්ත නිළධාරී - Chief Data officer (CDO)

***

Post a Comment

0 Comments